Produkter

Profesjonelle
telefonløsninger fra
LG-Ericsson

Les mer

Brosjyrer

LG-Ericsson brosjyrer
IPECS er et 100 %
IP system som gir en

Les mer

Bruksanvisning

Her kan du laste
ned bruksanvisninger for
våre telefonsystemer.

Les mer

Ofte stilte brukerspørsmål

Stille klokken Viderekoble Kortnummer Velkomstbeskjed
Calling el. Ring Hodesett Apparatnavn Ringelyd
Mobile Extension Call Logg Voice Mail Dag & Nattstilling
Det er forskjellige programmeringsprosedyrer avhengig av hvilket telefonsystem man har.
Vet du ikke hvilket telefonsystem dere har så kan man prøve alle prosedyrene.

Stille klokken

IP LDK.
- Fra sentralbordet trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 041.
- tast inn måned, dag, år, - 2 siffer for hver, trykk på "VENT/LAGRE".
- tast inn timer, minutter, - 2 siffer for hver, trykk på "VENT/LAGRE".
- Klokken i telefonsystemet skal stilles automatisk når telenettet støtter dette.

GDK-30+, GDK-100 og GDK-186.
- Fra sentralbordet trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast #1.
- tast inn måned, dag, år, timer og minutter - 2 siffer for hver, trykk på "VENT/LAGRE".

GDK-16 og GDK-20W.
- Fra sentralbordet trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast #1.
- tast inn måned, dag, år, - 2 siffer for hver, trykk på "VENT/LAGRE".
- tast inn timer, minutter, - 2 siffer for hver, trykk på "VENT/LAGRE".

Sommertid: + 1 time, trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast *2.

Vintertid: - 1 time, trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast *1.

Viderekoble telefonen (Vk.)

Telefonnummeret det skal viderekobles til må først lagres som et kortnummer. Sentralbordet kan som regel ikke viderekobles på samme måte som andre apparater, men må benytte Nattstilling i tillegg til att apparatet viderekobles.

IP LDK.
- Vk. til internt apparat: Tast *5541 + internnummeret det skal viderekobles til.
- Vk. til ekstern telefon: Tast *5545 + kortnummerplass.
- VK. til Voice Mail: Tast *5541#.

Alle GDK sentraler.
- Vk. til internt apparat: Tast (*) 541 + internnummeret det skal viderekobles til.
- Vk. til ekstern telefon: Tast (*) 545 + kortnummerplass.
- VK. til Voice Mail: Tast (*) 547.

(*) avhengig av nummerplan som er brukt, skal * benyttes, prøv hva som passer for deg.

Kortnummer

Apparatene kan lagre personlige telefonnummer, sentralbordet kan i tillegg lagre felles telefonnummer. Et telefonnummer lagres automatisk på en ledig kortnummerplass, noter deg kortnummerplassen hvis du skal viderekoble telefonen. Telefonnumrene kan lagres med navn slik at de kan søkes etter alfabetisk.

Alle sentraler.
- trykk på "OVERF/PROG" + "KORTNR" knappen og trykk på "VENT/LAGRE".
- tast inn ønsket telefonnummer, trykk på "VENT/LAGRE" knappen for å lagre.

- tast inn ønsket navn, trykk på "VENT/LAGRE", trykk "HØYTTALER" for å avslutte.

Velkomst og købeskjeder

Endre velkomstbeskjeder, nattbeskjed og købeskjeder i forbindelse med ferieavikling, nye åpningstider eller uforutsette hendelser. Innspilling av nye systembeskjeder utføres fra sentralbordet. Avspill beskjed før ny spilles inn slik at du er sikker på å endre riktig.

IP LDK.
- trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 06.
- tast beskjednr. (001-070) - beskjed avspilles, trykk på # for å spille inn ny beskjed.
- trykk på "VENT/LAGRE" knappen når innspilling skal lagres.

GDK-30+, GDK-100 og GDK-186.
- trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast #4.
- tast beskjednr. (01-09) - beskjed avspilles, trykk på # for å spille inn ny beskjed.
- trykk på "VENT/LAGRE" knappen når innspilling skal lagres.

GDK-16 og GDK-20W.
- trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast #4, tast siffer 1 for systembeskjeder.
- tast en av beskjedene (01-06), tast siffer 2 for avspilling.
- trykk på # for å spille inn ny beskjed.

- trykk på "VENT/LAGRE" knappen når innspilling skal lagres.

Calling eller Ringetoner

Eksterne samtaler ringer alltid, men du kan selv velge hvordan en internsamtale skal mottas. Du kan velge mellom Calling, Ringetone eller 1-veis Calling hvor du må løfte røret for å svare. OBS: Intern Calling kan ikke benyttes med Hodesett eller Pair Link funksjon.

IP LDK.
- trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 12, velg en av innstillingene 1-3.
- Tast 1 hvis du ønsker Calling for internsamtaler, trykk på "VENT/LAGRE".
- Tast 2 hvis du ønsker Ringetone for internsamtaler, trykk på "VENT/LAGRE".
- Tast 3 hvis du ønsker 1-veis Calling for internsamtaler, trykk på "VENT/LAGRE".

Alle GDK sentraler.
- trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 49, velg en av instillingene 1-3.
- Tast 1 hvis du ønsker Calling for internsamtaler, trykk på "VENT/LAGRE".
- Tast 2 hvis du ønsker Ringetone for internsamtaler, trykk på "VENT/LAGRE".

- Tast 3 hvis du ønsker 1-veis Calling for internsamtaler, trykk på "VENT/LAGRE".

Hodesett

Med hodesett kan telefonen programmeres slik at du slipper å løfte av telefonrøret for å besvare samtaler. Hodesett funksjonen erstatter Calling funksjon.

IP LDK.
trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 750 for Hodesett, trykk på "VENT/LAGRE".
trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 751 for Høyttalende, trykk på "VENT/LAGRE".

GDK-30+, GDK-100 og GDK-186.
trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 57 for hodesett, trykk på "VENT/LAGRE".
Benytt samme kode for å gå tilbake til Høyttalende.

GDK-16 og GDK-20W.
For å benytte hodesett må en fleksibel knapp programmeres på apparatet.
- trykk på "OVERF/PROG" + en ledig fleksibel knapp
- trykk på "OVERF/PROG" og tast 57, trykk på "VENT/LAGRE".
Programmert knapp lyser når telefonen er i normal høyttalende modus.

For å svare og legge på samtaler når hodesett benyttes.

trykk på "HØYTTALER" knappen for å svare og avslutte samtaler.

Apparatnavn

Programmer navn på apparatet så ser alle at det er deg, når du ringer internt i bedriften. Du kan også søke opp et tlf. nr. alfabetisk, så slipper du å huske alle nummer.

Alle sentraler.
trykk på "OVERF/PROG" og tast 74, tast inn navn og trykk på "VENT/LAGRE".
- Navnet kan være på maks 12 bokstaver.

Hvordan programmere bokstaver.
Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp. trykk på knappen som har ønsket bokstav,
tast så siffer 1, 2 eller 3 for å benytte den av de 3 bokstavene som er på knappen.

Eksempel: J=51, K=52, L=53 - Mellomrom er *1, punktum er 13, Ø=00.

Ringelyd

Det kan velges mellom flere forskjellige ringelyder, for våre nye systemer kan du også få forskjellig ringelyd for interne og eksterne samtaler.

IP LDK med nye LDP-7016 og 7024 apparater.
trykk på "MENY" og tast 431 for å endre intern ringetone,
trykk på "MENY" og tast 433 for å endre ekstern ringetone,
- Velg en av ringetonene fra 01 til 15 og trykk på "VENT/LAGRE".

IP LDK med eldre apparater.
trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 11,
- Velg en av ringetonene fra 1 til 4 og trykk på "VENT/LAGRE".

Alle GDK sentraler.
trykk på "OVERF/PROG" knappen og tast 50,
- Velg en av ringetonene fra 1 til 4 og trykk på "VENT/LAGRE".

Ringevolum.

Når det ringer kan lydstyrken reguleres opp eller ned med "VOLUM" knappen.

Mobile Extension - bare for IP LDK

Med Mobile Extension integreres mobilen i telefonsystemet. En samtale til kontortelefonene kan også ringe på mobilen. Fra mobilen kan du sette samtaler tilbake til kontoret.

Programmere Mobile Extension telefonnummer
trykk på "OVERF/PROG" og tast 33, tast inn ønsket tlf. nr og trykk på "VENT/LAGRE".

Slå av og på Mobile Extension funksjonen
Slå på - trykk på "OVERF/PROG" og tast 341, trykk på "VENT/LAGRE".
Slå av - trykk på "OVERF/PROG" og tast 340, trykk på "VENT/LAGRE".

Samtalehåndtering fra Mobile Extension telefonen Sette over samtaler, trykk *, du får internsummetone, tast internnummer og legg på.
Hente samtale tilbake (før du legger på) - trykk på #.

Programmere Mobile Extension funksjonen på en fleksibel tast
trykk på "OVERF/PROG" og en ledig fleksibel tast
trykk på "OVERF/PROG" og tast 34, trykk på "VENT/LAGRE" og trykk på "HØYTTALER".

Når programmert knapp lyser på dit tapparat så er Mobile Extension aktivert.

Call Log - bare for IP LDK

Samtaleloggen i telefonapparatet lagrer ringte, mottatte og tapte samtaler. Som standard lagres 15 ringte og mottatte samtaler, samt nesten ubegrenset tapte anrop. Call log må programmeres på en ledig fleksibel tast.

Programmere Call Log funksjonen på en fleksibel tast
trykk på "OVERF/PROG" og en ledig fleksibel tast
trykk på "OVERF/PROG" og tast 57, trykk på "VENT/LAGRE" og trykk på "HØYTTALER".

"Call Log" knapp har 3 undermenyer.
Tast 1 for Mottatte samtaler.
Tast 2 for Ringte samtaler.
Tast 3 for Tapte samtaler.

Bla deg opp og ned med "VOLUM" knappen.

Voice Mail

Med talekort (VMIB) i telefonsystemet får alle tilgang til personlig Voice Mail.

IP LDK.
Innspilling og kontroll av personlig beskjed.
- trykk "OVERF/PROG" og tast 61, din beskjed avspilles,
- trykk # for å lese inn ny beskjed, avslutt med å trykke "VENT/LAGRE".

GDK-30, GDK-100 og GDK-186.
Innspilling av personlig beskjed.
- Tast (*) 674, les inn ny beskjed, avslutt med å trykke "VENT/LAGRE".
Kontroll av personlig beskjed.
- Tast (*) 676, din beskjed avspilles.

GDK-16 og GDK-20W.
Innspilling og kontroll av personlig beskjed.
- trykk "OVERF/PROG" og tast *547, din beskjed avspilles,
- trykk # for å lese inn ny beskjed, avslutt med å trykke "VENT/LAGRE".

Når personlig beskjed er innspilt kan du viderekoble telefonen til Voice Mailen.

Dag & Nattstilling

Sentralbordet kan sette systemet i Dag og Nattstilling for å f. eks endre ringe mønster, skifte talebeskjed til innringer, viderekoble sentralbordet eller sperre systemet.

IP LDK.
trykk på "OPPT/VK" knappen, du får følgende valg
- tast 1 for Dagstilling.
- tast 2 for Nattstilling.
- tast 4 for Helg/ Weekend.
- tast 5 for å aktivere automatisk dag og nattstilling, installatør må programmere tidtabell.

LDK og GDK sentraler.
trykk på "OPPT/VK" knappen flere ganger til ønsket dag, nattstilling er valgt.

KONTAKT

Micronet AS
Stanseveien 6
0975 Oslo
Norway
E-post: post@micronet.no
Tlf: +47 40 30 20 10