OVERVÅKNING

Vi finner feilen før du vet om den ved å tilby kontinuerlig overvåkning 24/7. Slik passer vi på alle tjenester som kjører hos deg uavhengig om dette er tjenester levert av oss eller ikke.

På denne måten overvåker vi og sjekker daglig om alt er som det skal og påser at nødvendige tiltak igangsettes når det er nødvendig.

Om en eller flere tjenester faller ned, mottar vi automatiske SMS uavhengig av når dette skjer på døgnet og kan dermed gå i gang med å feilsøke og utbedre problemet så raskt som mulig.

Gjennom en drift- og serviceavtale anbefaler vi en slik 24/7 overvåkning på systemer som er virksomhetskritiske for dere.

Ta kontakt med oss for å lære mer om vår 24/7 overvåkning.