INVENTORY REPORT

Ønsker du å ha full oversikt over din bedrifts IT-system? En fullstendig oversikt over bedriftens IT-system er ofte påkrevd av revisor, forsikringsselskap eller andre. En slik rapport kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave å lage, og ikke minst å vedlikeholde.

En driftsavtale med Inventory Report vil automatisk og kontinuerlig ha en riktig oversikt over hvilke maskiner, server, skrivere, hvilke komponenter og hvilke programlisenser dere har. En Inventory Report vil forandre seg i takt med innkjøp eller bytte av maskiner og utstyr. Det er derfor viktig at en slik rapport holdes oppdatert til enhver tid.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon om Inventory Report