Inventory report

Vi har oversikter over alt utstyret

En fullstendig oversikt bedriftens IT-system er ofte påkrevd av revisor, forsikringsselskap eller andre. En slik rapport kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave å lage og ikke minst å vedlikeholde. Med en driftsavtale med Inventory Report, vil vi automatisk og kontinuerlig ha en riktig oversikt (inventory report) over hvilke maskiner, server, skrivere og komponenter og hvilke programlisenser dere har. En Inventory report vil forandre seg i takt med innkjøp eller bytte av maskiner og utstyr så det er derfor viktig at en slik rapport holdes oppdatert til enhver tid.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.